OVER MIJ

Vertrouwen

Respect

Integer 

Margreeth Groothedde

Margreeth Groothedde

Consultant/eigenaar

Sociale interactie is persoonlijk voor mij als bedrijf ontstaan vanuit een persoonlijk bewustzijn; het inzicht dat sociale interactie fundamenteel al onze menselijke relaties beheerst en het speelt een grote rol in ieders dagelijks leven.

De interactie tussen mensen wordt sterk beïnvloed door hoe wij de samenleving individueel ervaren en waarnemen. Menselijke emoties en gedragingen zijn van invloed bij de manier waarop we met elkaar omgaan, samenwerken en relaties aangaan. Sociale interactie, zowel mondeling als in lichaamstaal, speelt zo’n belangrijke rol bij het delen van informatie. Het is de kern van onze maatschappij vanuit ieders eigen menselijke perspectief.

Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik van betekenis zijn met Sociale Interactie door gebruik te maken van een open en heldere blik in de samenwerking. Door mijn opleiding en ervaring heb ik een professionele basis en ingang in het Sociaal Domein. Daarbij wil ik graag vindingrijk kijken naar mogelijkheden. Via Sociale Interactie wil ik graag in de uitvoering bezig zijn binnen het kader van de Wmo en Participatie(wet). Het kan dan gaan om het opbouwen van een sociaal steunsysteem of een verbreding van de bestaande ondersteuning vanuit een scherp perspectief. Ik zal daarbij graag een stip op de horizon zetten om gezamenlijk daarnaar toe te werken.
Naast dit werk ben ik op het persoonlijk vlak maatschappelijk, politiek-bestuurlijk actief en ben ik ook betrokken bij natuurbescherming.

Door mijn sterk ontwikkeld empathisch vermogen ervaar ik in het individueel contact het kunnen inleven in de emoties en behoeften van anderen als een fijne wisselwerking; dit inlevingsvermogen zet ik in om een attente en ondersteunende gesprekspartner te zijn.

Waar u staat voor een uitdaging, neem ik graag diensten voor u als “opdracht in uitvoering” en biedt ondersteuning door “zaken uit handen te nemen”. Kortom ik maak graag tijd voor u vrij om mijn dienstverlening voor u te mogen vervullen.

Ik kijk uit naar onze sociale interactie en wisselwerking!

Chat openen
1
Beste Lezer, stel hier uw vraag.
Scan de code
Beste Lezer,
Kunnen wij u helpen?